Principle #6   Wie een doel heeft, gaat ergens heen.

Voor elke Performer die is aangesloten bij Performer Agency wordt een Artist Road Map opgesteld.

Dit komt voort uit de visie dat een Performer zijn eigen product is en daarmee een product life cycle heeft. De filosofie van Performer Agency is dat als je een Performer vanuit een marketing benadering helpt bij zijn loopbaan, hij meer focus heeft en alle activiteiten zullen bijdragen aan het behalen van persoonlijke doelstellingen.

Dit is het stappenplan waarmee input wordt verzameld voor een persoonlijke Artist Road Map. Deze wordt minimaal elke 6 maanden met de Performer geëvalueerd en geoptimaliseerd.

7  STAPPEN NAAR EEN ARTIST ROAD MAP

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
CV / Biografie opstellen & analyseren
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)
Belanghebbenden in kaart brengen (Stakeholder Map)
Concurrentie
Doelstellingen
Plan van Aanpak
Actie! / Evalueren & Bijsturen